Atas das Reuniões de Colegiado

Atas das reuniões do Colegiado de 2019

Ata 213 – 25/02/2019

Ata 214 – 06/05/2019

Ata 215 – 13/05/2019

Atas das reuniões do Colegiado de 2018

Ata 201 – 07/03/18

Ata 202 – 25/04/18

Ata 203 – 03/05/18

Ata 204 – 17/05/18

Ata 205 – 11/06/18

Ata 206 – 08/08/18

Ata 207 – 21/08/18

Ata 208 – 04/09/18

Ata 209 de 09-10-18

Ata 210 de 14-11-18

Ata 211 de 03-12-18

Atas das reuniões do Colegiado de 2017

Ata 192 – 22/03/17

Ata 193 – 12/04/17

Ata 194 – 26/06/17

Ata 195 – 23/08/17

Ata 196 – 05/09/17

Ata 197 – 09/10/17

Ata 198 – 17/11/17

Ata 199 – 06/12/17

Ata 200 – 18/12/17

Atas das reuniões do Colegiado de 2016

Ata 190 – 28/04/2016

Ata 191 – 19/10/2016

Atas das reuniões do Colegiado de 2015

Ata 186 – 16/04/2015

Ata 187 – 20/08/2015

Ata 188 – 27/08/2015

Ata 189 – 11/12/2015

Atas das reuniões do Colegiado de 2014

Ata 183 – 22/05/2014

Ata 184 – 08/10/2014

Ata 185 – 10/12/2014

Atas das reuniões do Colegiado de 2013

Ata 179 – 14/03/2013

Ata 180 – 19/06/2013

Ata 181 – 25/09/2013

Ata 182 – 18/12/2013

Atas das reuniões do Colegiado de 2012

Ata 174 – 08/03/2012

Ata 175 – 09/05/2012

Ata 176 – 20/09/2012

Ata 177 – 26/11/2012

Ata 178 – 18/12/2012

Atas das reuniões do Colegiado de 2011

Ata 170 – 02/06/2011

Ata 171 – 30/06/2011

Ata 172 – 28/09/2011

Ata 173 – 14/12/2011

Atas das reuniões do Colegiado de 2010

Ata 167 – 05/04/2010

Ata 168 – 05/08/2010

Ata 169 – 14/12/2010

Atas das reuniões do Colegiado de 2009

Ata 162 – 02/04/2009

Ata 163 – 09/07/2009

Ata 164 – 28/09/2009

Ata 165 – 28/09/2009

Ata 166 – 10/12/2009